PAL-PLAN - îngrijiri paliative și îngrijiri la domiciliu

Ministerul Sănătății a elaborat primul Program Național de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative în unități sanitare , ambulatoriu și la domiciliu și a înființat, în premieră, 8 centre pilot pentru îngrijiri la domiciliu, în cadrul proiectului ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)”, cod MySMIS/SIPOCA 129439/733, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul s-a derulat în perioada 2020-2023 și a avut un buget de 25 081 502, 15 lei. Partenerii Ministerului Sănătății au fost instituții publice și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Fundația HOSPICE Casa Speranței, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate.

Proiectul ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)” a avut ca scop îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice din sistemul sanitar românesc, precum și promovarea integrității publice și a responsabilității în cheltuirea fondurilor publice.

În cadrul proiectului au fost elaborate Planul Național de dezvoltare graduală a îngrijilor la domiciliu și Programul Național de dezvoltare a serviciilor de îngrijiri paliative în unități sanitare, ambulatoriu și la domiciliu care vor asigura accesul pacienților cu boli cronice progresive și incurabile la servicii adecvate de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri paliative de bază sau specializate, în funcție de stadiul și evoluția bolii.

În cadrul programelor se urmărește creșterea atât a numărului de servicii medicale precum și a calității acestora acordate în ambulatoriu și la domiciliu de către echipa multidisciplinară.

De asemenea, au fost instruite peste 800 de cadre medicale și 100 de manageri din spitale publice de la nivel național pentru acordarea îngrijirilor medicale paliative și la domiciliu.

Au fost înființate și 8 centre pilot în cadrul cărora se vor asigura pacienților servicii adecvate în acest domeniu.

Cele 8 centre pilot sunt în:

  • Spitalul Clinic Județean Mureș– Târgu Mureș;
  • Spitalul Municipal Vatra Dornei;
  • Spitalul Clinic Obstetrică – Ginecologie “Buna-Vestire” Galați;
  • Spitalul Municipal Turda;
  • Spitalul Clinic de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara;
  • Spitalul Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” Băilești;
  • Spitalul Municipal Curtea de Argeș;
  • Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Personalul medical din aceste centre va deservi pacienți cu boli cronice progresive. Acesta deține atestat în paliație iar ceilalți membrii ai echipei au beneficiat de instruire specifică în paliație în cadrul proiectului.

Personalul din cele 8 centre pilot este alcătuit din:

- 1 medic și 1 asistent medical pentru ambulatoriu

  • pentru 2 echipe de teren:

- 2 medici și 4 asistenți medicali

- 1 psiholog

- 1 fizio/kintoterapeut

- 1 asistent social

- 1 preot

Centrele au fost dotate fiecare cu 1 autovehicul, mobilier de birou, mobilier medical, kituri dispozitive medicale, echipament de lucru, echipament IT, medicamente specifice s-a făcut din bugetul proiectului.

Detalii privind proiectul ”Creșterea capacității instituționale pentru dezvoltarea națională coordonată a îngrijirilor paliative și îngrijirilor la domiciliu (Acronim: PAL-PLAN)” se găsesc pe pagina de web a Ministerului Sănătății, www.ms.ro

https://www.ms.ro/ro/unitatea-de-implementare-si-coordonare-programe/pal-plan/

http://www.studiipaliative.ro/proiecte/palplan/ .

Distribuiți această pagină