Direcția de Sănătate Publică Botoșani

Str.Col.V. Tomoroveanu nr. 1 Botosani
DSP

Direcţia de Sănătate Publică Boto-sani este un serviciu public decon-centrat, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănă-ate publică la nivel judetean, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, supervizează structurile sanitare, evidenţele sta-tistice pe probleme de sănătate, precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la buge-tul de stat pentru sectorul de sănătate