Direcția de sănătate publică Vaslui

Vaslui, str. Republicii, nr. 367
DSP

Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui este înființată în data de 01.09.2006 în baza Ordinului M.S.P. nr. 880/ 18.07.2006, ca serviciu public deconcentrate, cu personalitate juridică, care pune în aplicare politica și programele naționale de sănătate pe plan local, identifică problemele locale prioritare de sănătate publică, elaborează și implementează acțiuni locale de sănătate publică.

Direcția de Sănătate Publică Județeană Vaslui își desfășoară activitatea în trei sedii, astfel:

În sediul situat în Vaslui, str. Republicii, nr. 367, sc. E-F, funcționează administrația și compartimentele: Achiziții publice, Administrativ, Asistență medicală și programe, Audit Public Intern, Avize-Autorizări, Buget – Finante și Contabilitate, Control în Sănătate Publică, Informatică și Statistică medicală, Juridic, Resurse Umane, Secretariat;

În sediul situat în Vaslui, str. M-șal C-tin Prezan, nr. 1 funcționează compartimentele: Igiena alimentației, Igiena colectivităților de copii și tineri, Laboratorul de Microbiologie, Laborator Chimie sanitară și Toxicologie, Medicina muncii, Supraveghere și control boli transmisibile;

În sediul situat în Vaslui, str. Republicii, bloc 350, parter, funcționează compartimentele: Igiena mediului, Laboratorul de Biologie Moleculară, Evaluarea și Promovarea sănătății.