Ordinul ministrului sănătății pentru aprobarea procedurii de recrutare si selecţie a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Distribuiți această pagină