Carieră medici


Concurs medic - Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (Cod fiscal 4283570) organizează concurs în conformitate cu O.M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea unui post contractual vacant de executie, pe durată nedeterminată cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea chirurgie generală la Secția Clinică Chirurgie Generală I.
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - SPITALUL ORASENESC SEGARCEA

SPITALUL ORASENESC SEGARCEA, cu sediul in Segarcea, str. Unirii nr. 50, organizeaza concurs/examen in conformitate cu prevederile ORDINULUI MINISTERULUI SANATATII nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, pentru ocuparea urmatorului post contractual vacant: • Denumirea postului: medic specialist confirmat in specialitatea obstetrica-ginecologie; • Numarul posturilor: 1 (un) post vacant; • Nivelul postului: functie de executie; • Sectie/Compartiment: Compartimentul de Obstetrica-Ginecologie; • Durata timpului de lucru: 7 ore/zi; • Perioada: nedeterminata.
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - CASA JUDETEANA DE PENSII DÂMBOVITS

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și Ordinul M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist - şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările și completările ulterioare, Casa Judeţeană de Pensii Dâmbovița, cu sediul în Târgoviste, str. Tudor Vladimirescu, nr.1A, județul Dâmbovița organizează concurs, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post de medic specialist – confirmat în specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul Cabinetului de Expertiza Medicală a Capacitatii de Munca Nr.1.
 • 15 Mai 2023


Concurs medic - Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iasi

anunt concurs post temporar vacant medicanunt concurs posturi vacante de MEDICTEMATICA BIBLIOGRAFIE POST VACANT MEDIC PRIMAR NEFROLOGIETEMATICA BIBLIOGRAFIE POST VACANT MEDIC RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALATEMATICA BIBLIOGRAFIE POST TEMPORAR VACANT MEDIC PRIMAR …
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de medici, astfel: A. DENUMIREA POSTULUI -un post vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea oncologie, nivel de studii S, la Secția oncologie medicală; -un post vacant de medic rezident ultimul an, specialitatea oftalmologie, nivel de studii S, la Secția oftalmologie.
 • 15 Mai 2023


Concurs medic - Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023, următoarele posturi vacante de executie, pe durată nedeterminată: - 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea geriatrie gerontologie , Sectia III sediul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 307, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, timp de lucru 7 ore/ zi, 35 ore/săptămână; - 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea geriatrie gerontologie , Sectia IV sediul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 307, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, timp de lucru 7 ore/ zi, 35 ore/săptămână;
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Institutul National de Gerontologie si Geriatrie ,,Ana Aslan"

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023, următoarele posturi vacante de executie, pe durată nedeterminată: - 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie - Cabinet cardiologie, Ambulatoriu integrat sediul Otopeni - Calea Bucureștilor nr. 307, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, timp de lucru 7 ore/ zi, 35 ore/săptămână; - 1 post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea cardiologie - Cabinet cardiologie, Ambulator de specialitate, Str. Spatarului nr. 19, Sector 2, contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, timp de lucru 7 ore/ zi, 35 ore/săptămână;
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Penitenciarul - Spital București - Rahova

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătăţii nr. 166/2023, Penitenciarul - Spital București - Rahova organizează concurs, din sursă internă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de farmacist șef. La concurs pot participa doar persoanele care au calitatea de polițist de penitenciare, cu un minim de 3 ani vechime efectivă în sistemul administrației penitenciare.
 • 15 Mai 2023


Concurs medic - Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București

Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul pe str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor metodologiilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție, personal contractual, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, după cum urmează: - medic specialist în specialitatea obstetrică-ginecologie, din cadrul Secției Chirurgie Generală – compartimentul obstetrică-ginecologie, pozitia 282 din statul de organizare al unității;
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul Municipal Orşova

Spitalul Municipal Orşova organizează concurs in conformitate cu prevederile Ordinului M.S. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, următoarele posturi de medici, cu contract pe perioada determinată, după cum urmează: 1.Numărul și denumirea posturilor: • 1 (unu) post cu normă întreagă de medic specialist, specialitatea Obstetrică -Ginecologie, în cadrul Secţiei de Obstetrică Ginecologie • 1 (unu) post cu normă întreagă medic specialist, specialitatea Epidemiologie în cadrul Compartimentului de Prevenire a Infecţiilor Asociate Asistenţei Medicale
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Direcția de Asistență Socială Petroșani

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023, Direcția de Asistență Socială Petroșani, cu sediul în municipiul Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90, județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului contractual vacant de medic specialist medicină generală din cadrul Compartimentului Asistență medicală școlară, pe perioadă nedeterminată, cu o fracțiune de normă de 3,5 ore/zi.
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul de Pediatrie Ploiesti

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 166/2023, următoarele posturi: • 1 post MEDIC SPECIALIST – specialitatea medicală Chirurgie pediatrică, în cadrul Secției Chirurgie pediatrică - Compartiment Ortopedie pediatrică, normă întreagă, perioadă nedeterminată. • 2 posturi MEDIC – specialitatea medicală Pediatrie în cadrul Compartimentului Primiri Urgențe, normă întreagă, perioadă nedeterminată (republicare).
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Spitalul MUNICIPAL TOPLITA

Spitalul Municipal Toplița, cu sediul în Toplița, strada Victor Babeș,nr.3, județul Harghita, organizează concurs, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de medici, posturi contractuale, conform ORDIN nr.166/26.01.2023 coroborat cu H.G. nr. 1336/08.11.2022 : • 1 post de medic specialist, specialitatea chirurgie generală, - funcție de execuție - durată nedeterminată în cadrul secției chirurgie generală, cu normă întreagă (7 ore/zi,35 ore/ săptamână); • 1 post de medic specialist, specialitatea ortopedie și traumatologie, - funcție de execuție - durată nedeterminată în cadrul compartimentului de ortopedie-traumatologie, cu normă întreagă (7 ore/zi,35 ore/ săptamână); • 1 post de medic specialist, specialitatea psihiatrie, - funcție de execuție - durată nedeterminată în cadrul cabinetului ambulator psihiatrie, cu normă întreagă (7 ore/zi,35 ore/ săptamână); • 1 post de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea cardiologie - funcție de execuție - durată nedeterminată în cadrul cabinetului ambulatoriu cardiologie, cu normă întreagă (7 ore/zi,35 ore/ săptamână); • 1 post de medic rezident ultimul an în specialitatea laborator, care au cel puțin 10 luni de pregătire în microbiologie în cadrul modulelor curriculare obligatorii, exceptând lunile de perfecționare aplicativă - funcție de execuție - durată nedeterminată în cadrul laboratorului de analize medicale, cu normă întreagă (7 ore/zi,35 ore/săptamână);
 • 15 Mai 2023


Concurs medic - Spitalul de Pneumoftiziologie

În conformitate cu prevederile Ordinului MS nr.166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, Spitalul de Pneumoftiziologie, cu sediul in Aiud, Jud.Alba, str. Ecaterina Varga, Nr.6, organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant, funcție contractuală de execuție, după cum urmează: Denumirea postului: Medic specialist - în specialitatea Pneumologie Numarul posturilor: 1 post vacant Nivelul postului: funcție de execuție Secția: Secția Pneumologie Durata timpului de lucru: – 0,25 normă Perioada: Nedeterminată
 • 15 Mai 2023

Concurs medic - Penitenciarului Spital București Rahova

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2019 privind Statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare și Ordinului ministrului sănătăţii nr. 166/2023, Penitenciarul - Spital București - Rahova organizează concurs, din sursă externă, pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a următoarelor posturi vacante de execuție - medic (ofițer de poliție penitenciară), cu normă întreagă, 7 ore/zi, din cadrul Penitenciarului - Spital București - Rahova și unităților arondate:  Penitenciarul-Spital BUCUREȘTI-RAHOVA • 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea otorinolaringologie – Compartiment ORL; • 2 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea radiologie – Compartiment Radiologie; Penitenciarul Giurgiu • 2 posturi de medic specialist/primar confirmat în specialitatea psihiatrie – Cabinet Medical; Penitenciarul MĂRGINENI • 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea psihiatrie – Cabinet Medical; Penitenciarul de Femei PLOIEȘTI-TÂRGȘORUL NOU • 1 post de medic specialist/primar confirmat în specialitatea psihiatrie – Cabinet Medical;
 • 15 Mai 2023