Carieră medici


Concurs medic - MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

Municipiul Odorheiu Secuiesc, cu sediu în Municipiul Odorheiu Secuiesc, Piaţa Városháza, nr. 5, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 166/2023, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în baza prevederilor art. IV alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, cu normă întreagă, (7 h/zi) şi cu contract de muncă pe perioadă determinată de: MEDIC DENTIST – Compartiment asistenţă medicală comunitară şi şcolară, Serviciu supraveghere a învățământului, culturii și sănătății, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Odorheiu Secuiesc.
  • 9 Noiembrie 2023Concurs medic - INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN”

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi organizeaza concurs pentru ocuparea următorului post vacant contractual de executie, pe durată nedeterminată: - 1 post medic specialist confirmat în specialitatea neurologie, normă întreagă (7 orezi/35 săptămână )
  • 2 Noiembrie 2023