Carieră


Anunț concurs - Direcția de implementare și monitorizare a PNRR

Ministerul Sănătății organizează în data de 03.10.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției generale implementare și monitorizare proiecte, Direcția de implementare și monitorizare a PNRR, Serviciul financiar contabilitate și recuperare creanțe, cu o durata normală a timpului de munca de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.
  • 4 Septembrie 2023


Anunț concurs - Direcția Generală Juridică

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin .(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice: Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU AVIZARE ACTE NORMATIVE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional asistent, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional principal, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic,clasa I, grad profesional superior, COMPARTIMENT AVIZARE PROIECTE FONDURI INTERNAȚIONALE Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional principal, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Consilier Juridic, clasa I, grad profesional superior, SERVICIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: · Proba scrisă : 28 septembrie 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 29 august - 18 septembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
  • 29 August 2023

Anunț concurs - Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele,organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior- din cadrul Compartimentului Relații Internaționale, Serviciul relații externe și afaceri europene,
  • 28 August 2023


Anunț concurs - Unitatea de Management al Băncii Mondiale, Compartimentul Implementare și Monitorizare PFORR

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier (expert tehnic în sănătate) la Compartimentul implementare și monitorizare PforR, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor
  • 21 Iulie 2023


Anunț concurs - Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale

Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier – coordonator tehnic în lucrări civile la Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor
  • 5 Iulie 2023

Anunț concurs - Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.IV alin.(1), alin.(2), lit (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare în funcția publică de conducere vacantă de director general din cadrul Direcției Generale Implementare și Monitorizare Proiecte: Director General, clasa conducere, gradul II, Direcția Generală Implementare și Monitorizare Proiecte
  • 4 Iulie 2023

Anunț concurs - Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art.IV alin.(1), alin.(2), lit (a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică: Șef Serviciu, clasa I, gradul II, Serviciul Financiar-Contabilitate, Direcția Generală Economică · Proba scrisă : 02 august 2023, ora 11:00; · Proba interviu - în termen de maximum maxim 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respectiv în perioada 30 iunie -19 iulie 2023, inclusiv, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, biroul 38, telefon 0213072599/603
  • 30 Iunie 2023


Ministerul Sănătăţii anunță continuarea procedurilor de ocupare, conform calendarului în vigoare la data publicării anunțului, pentru următoarele funcții publice vacante sau temporar vacante:

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.415/15.05.2023 Ministerul Sănătăţii Continuă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție cu proba scrisă în data de 13.06.2023, pentru următoarele posturi: · Direcția generală juridică – Compartiment Avizare Proiecte Fonduri Internaționale - 1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal · Direcția generală juridică – Compartiment de Guvernanță Corporativă - 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal.
  • 25 Mai 2023