Anunț concurs - Direcția generală de sănătate publică și programe de sănătate, Biroul boli transmisibile

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de consilier pentru afaceri europene la Biroul boli transmisibile și netransmisibile din cadrul Direcției generale de sănătate publică și programe de sănătate, durată nedeterminată, normă întreagă, durată timp de muncă 8 h/zi-40h/săptămână

Distribuiți această pagină