Anunț concurs - DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și art. IV alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Sănătate Publică și Programe de Sănătate: Consilier, clasa I, grad profesional superior, DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Consilier, clasa I, grad profesional superior, DIRECȚIA PROGRAME DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Durata normala a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore /săptămână. Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante: • Proba scrisă : 05 decembrie 2023, ora 11:00; • Proba interviu - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data probei scrise, la sediul Ministerului Sănătății, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicări anunțului, respective în perioada 31 octombrie - 20 noiembrie 2023, între orele 09:00-16:00 (luni-joi), 09.00 – 13:00 (vineri), la sediul Ministerului Sănătății din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București – la secretariatul comisiei de concurs, parter, cam. 38, telefon 0213072599/603. Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor. Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Distribuiți această pagină