Anunț Concurs - Biroul suport logistic

Ministerul Sănătății organizează în data de 02.05.2023, ora 11.00 la sediul Ministerului Sănătății, examen pentru promovarea în grad profesional superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție care îndeplinesc condițiile pentru promovare, pe domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, din cadrul Direcției generale economice, Biroul suport logistic, cu o durata normală a timpului de munca este de 8 ore/zi, 40 ore /saptamana.

Distribuiți această pagină