Anunț Concurs - ROVAC, Cod SIPOCA 708/Cod MySMIS2014:129721

CONCURS în vederea încadrării pe perioadă determinată, pentru ocuparea unor posturi corespunzătoare funcțiilor de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Sănătății, în cadrul proiectului „Dezvoltarea si introducerea de sisteme si standarde în Ministerul Sanatatii, ce optimizeaza procesele decizionale privind activitatea de vaccinare în România” – ROVAC, Cod SIPOCA 708/Cod MySMIS2014:129721, proiect finanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Distribuiți această pagină