Anunț concurs - Unitatea de Management al Băncii Mondiale, Compartimentul Implementare și Monitorizare PFORR

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier (expert tehnic în sănătate) la Compartimentul implementare și monitorizare PforR, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor

Distribuiți această pagină