Anunț concurs - Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, Compartimentul monitorizare și evaluare

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, de consilier – coordonator tehnic în lucrări civile la Compartimentul monitorizare și evaluare, Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale, din cadrul Ministerului Sănătății, pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor

Distribuiți această pagină