Ministerul Sănătăţii anunță continuarea procedurilor de ocupare, conform calendarului în vigoare la data publicării anunțului, pentru următoarele funcții publice vacante sau temporar vacante:

Având în vedere prevederile art. IV alin. (6) și alin. (7) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023

Ministerul Sănătăţii anunță continuarea procedurilor de ocupare, conform calendarului în vigoare la data publicării anunțului, pentru următoarele funcții publice vacante sau temporar vacante:

1.Direcția generală juridică - Serviciul avizare acte normative – funcții contractuale de execuție – 1 post consilier pentru afaceri europene, 1 post consilier gr.IA – proba scrisă va avea loc în data de 19.06.2023

2.Serviciul Relații externe și afaceri europene - Compartiment relații internaționale – funcție publică de execuție temporar vacantă -1 post consilier grad profesional asistent - proba scrisă va avea loc în data de 12.06.2023

3.Direcția personal și structuri sanitare – Serviciul încadrări personal - funcție publică de execuție vacantă - 1 post consilier grad profesional superior proba de interviu va avea loc în termen de 5 zile de la data afișării probei scrise. Rezultatul probei scrise a fost afișat în data de 17.05.2023.

4.Direcția generală sănătate publică și programe de sănătate, Serviciul de sănătate publică, Unitatea de incluziune socială – funcție publică de execuție vacantă - 1 post consilier grad profesional superior proba scrisă va avea loc în data de proba scrisă va avea loc în data de 22.05.2023.

Distribuiți această pagină