Procedura de recrutare si selectie a membrilor Consiliului de Administratie