Acte normative în transparență
Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. T. Nicolau"

Hotărâre a Guvernului privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină "Prof. Dr. C. T. Nicolau" prin Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Galați, instituții subordinate Ministerului Sănătății.
  • 13 Iunie 2024

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a datelor de identificare și denumiriimunor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar, a datelor de identificare și denumiriimunor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății prin Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel
  • 13 Iunie 2024


Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public.
  • 12 Iunie 2024Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătății, și trecerea acestuia din domeniul public al statului

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Sănătății, și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul public al municipiului București
  • 5 Iunie 2024

Ordinul pentru modificarea Anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 710/2012 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile medicale acordate la cerere, contra cost, de către Institutul Naţional de Medicină Sportivă Bucureşti

Ordin_Anexa_privind_modificarea_OMS_710_2012Referat_Ordin_privind_modificarea anexei_OMS_710 Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,Termenul limita pana la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de …
  • 4 Iunie 2024
Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România

Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă innovative.
  • 24 Mai 2024


Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor

Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.
  • 20 Mai 2024

Ordin pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii nr. 2646/2021 pentru aprobarea Metodologiei de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante

Ordin pentru modificarea si completarea ordinului ministrului sanatatii nr. 2646/2021 pentru aprobarea Metodologiei de instruire inițială în domeniul radiopatologiei și al radioprotecției, al expunerii profesionale la radiații ionizante și al răspunsului medical în situații de urgență radiologică.
  • 20 Mai 2024


Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope și Legii farmaciei nr. 266/2008

Proiect OUG_modificare si completare LG 339_LG 266_22.04.2024NF OUG_ modifificare si completare LG 339_LG 266_18.04.2024NF_OG_modificare_completare_LG_339_27.06.2024OG_modificare_completare LG 339_2024-06-2722.07.2024_OG_abilitare_modificare Lg 266_TM_II22.07.2024 - NF OG_ modificare si completare LG 266_TM_IIObservatiile si propunerile privind proiectul …
  • 17 Mai 2024