In atentia DAPP/reprezentanti – Acces generare recipisă electronică selecție cataloage țări de referențiere

Canamed si Catalog Public

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. ș2)  din Normele privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările ulterioare: “Recipisa electronică a selecţiei din cataloagele de comparaţie – document, în format electronic standardizat, ce conţine înregistrarea selecţiei voluntare a medicamentelor şi elementelor de date asociate acestora din cataloagele sursă pentru ţările de comparaţie prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d), ale căror linkuri sunt publicate în pagina dedicată a site-ului ministerului, disponibile la data creării sale, conform structurii prevăzute în anexa nr. 8, generat de aplicaţia IT cu aceeaşi denumire, al cărei link este publicat în pagina dedicată a site-ului ministerului.”

Share this page