Spital Orășenesc

Spitalul orăşenesc Sinaia este o unitate medicală publică, de tip general, clasificare grad IV, care functionează în 2 sedii, cu 4 linii de gardă: Centrul de primiri urgenţe (CPU), Medicină internă, Specialități chirurgicale, Pediatrie

Se Acordă: Servicii medicale de spitalizare continuă, acuţi şi cronici, după cum urmează: Secţia Medicină internă, Secţia Pediatrie, Compartiment Chirugie Generală, Compartiment Obstetrică-Ginecologie,cu paturi si Neonatologie, Compartiment ATI. Aceste structuri fiind deservite de: CPU, Compartiment Endoscopie Digestivă, Unitate de Transfuzii Sanguine, Bloc operator, Stație centrală de sterilizare, Laborator de analize medicale, Laborator de Radiologie şi Imagistică medicală, Farmacie

Servicii medicale în regim spitalizare de zi în specialităţile Medicină Internă, Chirurgie generală, Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie, Dermatovenerologie, ORL, Pneumologie și Urologie.

Servicii medicale în regim de Ambulatoriu integrat secțiilor cu paturi, in specialitățile: Medicină Internă , Chirurgie Generală, Obstetrică- Ginecologie, Pediatrie, si în Cabinetele de specialitate: Pneumologie , Urologie, Neurologie, Dermatovenerologie, Psihiatrie , ORL si prin intermediul Laboratoarelor paraclinice: Laborator Ananlize medicale, Laborator Radiologie și imagistică medicală.