Spitalul Municipal Câmpina

Campina,Prahova, Bd.Carol I,nr.117
Spital Municipal

Spitalul este o instituție sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, o unitate medicală cu traditie, pacienții beneficiind de asistență medicală, în regim de urgenta CPU, spitalizare continuă, spitalizare de zi și ambulatoriu.