Spitalul de pneumoftiziologie "Dr.Nicolae Rusdea" Baia Mare

Loc. Baia Mare, str. V.Babes, nr 34 cod 430092 jud.Maramures
Spital de specialitate

Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolaae Rusdea" Baia Mare este un spital de specialitate cu 218 paturi, furnizând servicii medicale în specialităţile pneumologie acuţi adulţi şi copii, pneumlogie cronici adulţi şi copii, pneumoftiziologie adulţi, pneumoftiziologie pediatrică, chirurgie toracică, recuperare medicală respiratorie şi îngrijiri paliative pentru populaţia din Municipiul Baia Mare, judeţul Maramure.

In anul 2020 spitalul a deservit intreg judetul Maramures ca si spital suport pentru pacientii testati pozitivi cu virusul SARS-CoV-2. In compartimentul ATI au primit ingrijiri pacientii din judetul Maramures cu preponderenta dar si din tara in functie de locurile disponibile la cererea Comitetului pentru Situatii de Urgenta.

In toata aceasta perioada s-a continuat implementarea programului naţional de control şi supraveghere a tubeculozei precum si asigurarea continuitatii serviciilor medicale in ambulatorul integrat al spitalului pentru pacientii cu boli pneumologice non Covid si urmarirea pacientilor post Covid.

Spitalul are autorizaţie de funcţionare aprobată de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Maramureş fara plan de conformare.

Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Ruşdea” Baia Mare are implementat şi menţine un sistem de management al calităţii conform condiţiilor din standardul ISO 9001:2015, ISO 9001:14001, pentru activităţi de asistenţă spitalicească specializată. Laboratorul de analize medicale din cadrul spitalului are şi acreditarea Asociaţiei de Acreditare din România – RENAR, prin care satisface cerinţele SR EN ISO15189:2013.

Conform ordinului 374/05.11.2019 al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate , Spitalul de Pneumoftiziologie ,,Dr.Nicolae Ruşdea’’ Baia Mare a fost încadrat în categoria a II-a de acreditare – acreditat cu recomandări cu un punctaj de 96.55%.

Spitalul este încadrat în categoria V conform ord.MS 1004/08.06.2011, privind clasificarea spitalelor pe grade de competenţă.

Spitalul ofera servicii specifice in specialitate:

  • Fibroscopie, fibroscopie cu biopsie
  • Polisomnografie
  • Examen CT
  • Transfuzii de sange
  • VNI, CPAP, BPAP
  • DLCO
  • Asistenta pacientilor permite oxigenoterapia cu flux inalt

Spitalul ofera servicii de recuperare medicala respiratorie , are preocupari in dezvoltarea bazei de tratament in special pentru pacientul postcovid.

Misiunea spitalului este de a oferi servicii medicale de înaltă calitate și de a asigura îmbunătățirea continuă a calității actului medical, cu diversificarea serviciilor oferite populației, orientată în permanență spre satisfacerea nevoilor actuale şi aşteptarile viitoare ale pacienţilor și familiilor acestora.

Spitalul de Pneumoftiziologie din Baia Mare isi propune sa isi consolideze pozitia

de principal furnizor de servicii medicale in specialitatile pneumoftiziologie, pneumologie, recuperare medicala respiratorie, chirurgie toracica si ingrijiri paliative din judetul Maramureș si din judetele limitrofe.