Spital de specialitate

Spitalul de Psihiatrie Cavnic a fost construit în anul 1979 cu destinaţia de cămin de nefamilişti. Spitalul este construit într-o singură clădire, situat într-o zonă liniştită, cu privelişte de munte, deţine curte şi spaţiu verde. De la începutul anului 1980 a fost dat în folosinţă sub denumirea Spitalul de Intreprindere Cavnic perioada când mineritul era principalul sector de activitate, unde lucrau mii de ortaci.

Având în vedere numãrul mare de mineri care lucrau la Mina Cavnic şi faptul că prima unitate sanitară se afla la 40 km distantã s-a hotărât înfiinţarea unei unităţi sanitare la Cavnic pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, fiind preluată de Mina Cavnic şi condusã de dr.Andru Doina pânã în 1 august 1980. Din 1 august 1980 conducerea a fost preluatã de dr.Dobre Vladimir până la 1 august 1981 urmând a fi preluată de dr.Vezentan Ioan până în 12 octombrie 1987. Numărul mare de copii cu dizabilităţi şi copii abandonaţi a determinat înfiinţarea unei secţii cu douã etaje si cu un număr de 90 paturi deservind ca leagăn de copii din noiembrie 1982. În aprilie 1991 unitatea sanitară este preluată de dr.Filip Dumitru urmând ca din august 1992 spitalul să fie redenumit Spital Orăşenesc Cavnic moment în care, la nivelul unităţii s-a creat o secţie de medicină internă cu 40 paturi deservind astfel şi populaţia oraşului. Din iunie 1993 conducerea este preluată de dr.Cioc Valeriu Radu până la data de 01.03.2017, perioadã în care leagănul de copii a fost transferat în Baia Mare în centre sociale. Din 1999 ca urmare a numărului mare de solicitări s-a înfiinţat un ambulator de specialitate cu specialităţile: medicină internă, neurologie, obstretică-ginecologie, psihiatrie şi chirurgie generală.

În martie 2003 conform structurii organizatorice s-a aprobat reorganizarea unitãtii medicale în Spital de Boli Cronice Cavnic înfiinţându-se un ambulatoriu de specialitate cu 11 specialităţi respectiv medicină internă, neurologie, obstretică-ginecologie, psihiatrie, chirurgie generală, ORL, oftamologie, dermatovenerologice, ortopedie şi traumatologie, recuperare medicină fizică şi balneologie, pediatrie, pe două secţii, respectiv secţie de medicină internă cu 40 paturi si secţia psihiatrie cu 90 paturi.

Ca urmare a numărului mare de pacienţi cu boli psihice s-au făcut demersuri la Ministerul Sãnătăţii solicitându-se transformarea în Spital de Psihiatrie Cavnic în noiembrie 2004, fiind singurul spital de psihiatrie din judet pe un segment de patologie (psihiatrie) deficitară în judeţul Maramureş unde , nivelul îmbolnăvirilor psihiatrice este mai mare decât media pe ţară , datorită condiţiilor specific: obiceiurile nutriţionale, condiţiile socio-economice, respectiv desfinţarea sectorului minier, ceea ce a dus la o creştere a şomajului în rândul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30 – 50 ani. Aceasta a făcut ca unul din patru indivizi să sufere de o boală psihiatrică, cea mai frecventă fiind depresia. Din iulie 2019 şi pânã în prezent conducerea interimarã este asiguratã de Mãrginean Marius Doru pânã la ocuparea postului prin concurs .

La ora actuală condiţiile de cazare din spital sunt deosebite existând saloane cu două şi trei paturi, fiecare cu televizor, grupate cu un grup sanitar dotat cu chiuvetă, wc şi duş (condiţii hoteliere de trei stele).

Deasemenea, Spitalul din Cavnic dispune de o sală în suprafaţă de 65 m2 pentru ergoterapie, respectiv meloterapie, art-terapie, ş.a.m.d. Situaţia geografică centrală în judeţ constituie un factor important având în vedere adresabilitatea bolnavilor psihici din judetul Maramures si judetele limitrofe , fapt pentru care la momentul actual spitalul tinde sã se transforme într-unul de talie regionalã .

Conform Ordinului MS nr.685/24.05.2011 Spitalul de Psihiatrie Cavnic este clasificat în funcţie de competenţă în categoria V deoarece este un Spital cu o singură funcție – monosepcialitate psihiatricã . Categoria V este ultima categorie de clasificare, ceea ce înseamnă că are un nivel de competenţă limitat. Acestă categorie asigură următoarele servicii:

  • servicii medicale pentru îngrijirea bolnavilor cronici;
  • servicii medicale într-o singură specialitate (TBC, boli infecţioase, psihiatrie, de recuperare şi altele, după caz);
  • servicii paliative.

Spitalul de Psihiatrie este cel mai mare angajator din orasul Cavnic cu un numãr de 87 de angajati , respectiv 8 medici , 30 asistenti medicali , 31 angajati - personal auxiliar (infirmiere, îngrijitor curãtenie , brancardieri ) , 1 farmacist , 1 psiholog , 1 biolog , 1 statistician medical , 1 registrator medical iar personalul tesa si muncitori sunt în numãr de 13 . Spitalul are un numãr de 80 de paturi , respectiv 55 de paturi sectia psihiatrie , 15 paturi compartiment medicinã internã si 10 paturi compartiment îngrijiri paliative , si este racordat la urmãtoarele utilitãti : retea stradalã de apã potabilã , colector stradal canalizare , retele electrice si de alimentare cu gaze naturale , telefonie si internet .

In anul 2017 Primãria orasului Cavnic a întocmit si depus spre finantare proiectul numit ,, Reabilitarea , modernizarea si extinderea Spitalului de Psihiatrie Cavnic , judetul Maramures “ , proiect care propune printre altele extinderea pe verticalã a clãdirii spitalului cu încã un etaj în care va fi mutat compartimentul de îngrijiri paliative , un lif pentru persoane , lift alimentar , achizitie de apraturã medicalã modernã , iar pentru economia resurselor energetice se vor monta 12 panouri solare pentru obtinerea apei calde menajere si 70 panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric precum si 15 pompe de cãldurã aer-aer de 12000 BTU pe bucatã pentru încãlzirea spitalului pe timp de iarnã .

O mare parte din resursele proiectului sunt destinate achizitiei de aparaturã medicalã, mobilier , si aparaturã electrocasnicã pentru asigurarea unui act medical cât mai complex . Implementarea proiectului în sumã de 6 milioane euro va asigura servicii medicale la standarde înalte , modernizarea tuturor instalatiilor electrice , sanitare si termice , amenjãri interioare , sigurantã în exploatare , lucrãri de extindere si de realizare a circuitelor medicale functionale , necesare obtinerii autorizatie sanitare de functionare . Extinderea spatiului existent cu încã un etaj va duce la transformarea compartimentului de îngrijiri paliative în sectie cu 28 de paturi.