Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Str. Ialomiţei, nr. 9, Cod Poștal 440078
Spital de specialitate

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice necesare pentru asigurarea servicii medicale în specialiatea Pneumologie, Pneumologie TB și cronici, fiind singurul spital de monospecialitate din județul Satu Mare, care oferă servicii medicale de diagnostic și tratament pentru afecțiunile pulmonare la adulți

Activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie Satu Mare se desfășoară în 5 locații:

- Secția Pneumologie I Satu Mare – situată în judeţul Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str.Ialomiţei, nr.9, Cod Poștal: 440078; Telefon: 0261-730913, Fax: 0261-768377.

- Secția Pneumologie II Bixad situată în județul Satu Mare, localitatea Bixad, str.Principală, nr.497; Telefon: 0261843924, Fax: 0261843907.

- Dispensarul TBC Sau Mare situat în județul Satu Mare, municipiul Satu Mare, str.Ialomiței, nr.1; Telefon: 0261730913.

- Dispensarul TBC Negrești-Oaș situat în județul Satu Mare, orașul Negrești-Oaș, str.Teilor, nr.10; Telefon/Fax: 0261853245.

- Dispensarul TBC Tășnad situat în județul Satu Mare, orașul Tășnad, str.Nicolae Bălcescu, nr.3; Telefon/Fax: 0261825935.