Spitalul Municipal Carei

Loc. Carei, B-dul 25 Octombrie nr.25
Spital Municipal

Spitalul Municipal Carei este o unitate sanitară nouă, a fost finalizată și recepționată la 15 august 2010. In prezent unitatea funcționează în trei locații. locația I – Clădirea principală- este legata funcțional de Ambulatoriul de specialitate al spitalului, aici sunt amplasate secțiile și compartimentele cu paturi ale spitalului. locația II – Clădirea ambulatoriului de specialitate integrat locația III –secția de psihiatrie cu 25 paturi

Pentru realizarea serviciilor medicale spitalicești, clinice şi paraclinice în cadrul instituției funcționează activități conexe actului medical, administrative şi gospodărești: farmacie cu circuit inchis, laborator analize medicale, laborator radiologie şi imagistică medicală, laborator recuperare medicală, medicina fizica și balneologie, compartiment prevenire şi control al infecţiilor asociate asistenței medicale, compartiment prosectură, unitate de transfuzii sanguine, bloc operator , dispensar TBC, cabinet planificare familială, cabinet oncologie medicală, cabinet boli nutriție și diabet zaharat, sterilizare, spălătorie, bloc alimentar, centrală termică, stație de oxigen şi sector administrativ.

Laboratorele sunt unice, deservind atât sectiile cu paturile cât şi ambulatoriul de specialitate Ambulatoriul integrat furnizează servicii medicale ce cuprind: consultaţii, investigaţii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau chirurgical, îngrijiri, recuperare, medicamente şi materiale sanitare.

Spitalul functionează cu 5 linii de gardă ( 2 linii de gardă la domiciliu ) : specialități medicale, specialități chirurgicale și pediatrie; garda la domiciliu : ATI si Obstetrica-Ginecologie.

Spitalul are în dotare aparate și echipamente medicale ce asigură buna funcționare a activității, un procent important fiind reprezentat de echipamente moderne și performante.