Spitalul județean de urgență Buzău

Strada Stadionului Nr. 7
Spital Județean

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău este o unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Judeţean Buzău, proprietate publică, care asigură servicii medicale (preventive, curative și de recuperare) funcţionând pe principiile prevăzute în Legea nr. 95/2006 cu modificările și completările ulterioare. Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenţei medicale de specialitate (spitalicească și ambulatorie).

Înfiinţat în scopul de a asigura servicii medicale de specialitate, spitalul are în structura sa secţii distincte pentru tratamentul și îngrijirea bolnavilor cu afecţiuni clinice. Secţiile pot funcţiona în regim de spitalizare continuă sau de zi, pentru pacienţi acuţi și cronici, asigurând condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie și de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.