Spitalul municipal Râmnicu Sărat

Strada Nicolae Bălcescu Nr. 2
Spital Municipal

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, subordonată Consiliului Local Râmnicu Sărat, care asigură asistentă medicală de specialitate, preventivă, curativă si de recuperare a bolnavilor internati si a celor prezentați ambulatoriu de pe teritoriul arondat și functionează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul acordă servicii medicale în specialitățile: medicină internă, gastroenterologie, pediatrie, chirurgie ortopedie și traumatologie, ATI, obstetrică-ginecologie, neonatologie, neurologie, O.R.L, oftalmologie, boli infectioase, pneumologie, dermatovenerologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală, precum și îngrijiri palliative.