Spital Municipal

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală. Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Municipal Târgu Secuiesc este incadrat la clasificarea IV conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.