Spital Orășenesc

Spitalul Orășenesc Baraolt acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi:

  • anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, pediatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Conform Ministerului Sanatatii, Spitalul Orășenesc Baraolt este incadrat la clasificarea IV plan conf conform ordinului ministrului sanatatii nr. 323/2011, modificat de ordinul nr. 441/2015.