Spitalul Orășenesc Ioan Lascăr Comăneşti

Judet Bacau, Oras Comăneşti, strada Vasile Alecsandri nr.1
Spital Orășenesc

Spitalul Orăşenesc "loan Lascăr" Comăneşti este unitate sanitară cu 120 de paturi, de utilitate publică cu personalitate juridică care furnizează servicii medicale, se finanţează din venituri proprii, venituri prin sistemul de asigurări sociale de sănătate şi completare de la bugetul de stat.

In conformitate cu prevederile Ordinului .MS. nr. 1408/2010 pentru aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă si Ordinului MS. Nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, spitalul se încadrează la nivelul IV de competenţă. Spitalul Orăşenesc "loan Lascăr" Comăneşti este clasificat ca fiind un spital public local (orasenesc).

Spitalul a fost evaluat şi încadrat în categoria "nivel acreditat", prin Ord. Preşedintelui ANMCS rn. 603/29.09.2016, cu valabilitate până în 2023.

Spitalul Orăşenesc "loan Lascăr" Comăneşti funcţionează şi deserveşte un teritoriu întins pe o distanţa de aproximativ 80 km de o parte şi de alta a drumului national DN 12A şi a căii ferate Adjud - Miercurea Ciuc, deservind un areal de peste 80.000 de locuitori de pe întreaga Vale a Trotuşului din care 23.720 locuitori ai oraşului Comăneşti.

Certificări de calitate deţinute şi valabile în anul 2018:Certificare ISO 9001 ( SR EN ISO 9001:2015) - pentru domeniul de activitate servicii medicale spitaliceşti, ambulatoriu de specialitate, laborator de analize medicale, radiologie şi imagistică medicală.

In cadrul spitalului se asigura asistenta medicala in următoarele specialitati: Medicină internă, Neurologie, Cardiologie, Dermatovenerologie Pedriatrie, Chirurgie general, ORL. Unitatea sanitara are in structura Camera de gardă, farmacie, bloc operator, A.T.I., Laborator analize medicale, Laborator radiologie şi imagistică medicală, Serviciul anatomie patologica (citologie, histopatologie, prosectura), Cabinet planificare familială, Dispensar TBC.

Ambulatoriul integrat spitalului detine cabinete în specialităţile: Medicină internă, Neurologie, Chirurgie generală, Obstetică-ginecologie, Pediatrie, Recuperare, medicină fizică şi balneologie, ORL, Dermatovenerologie, Oftalmologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( bază de tratament)

Menţionăm că ambulatoriul integrat spitalului s-a reabilitat, reamenajat, modernizat şi dotat prin accesarea unor fonduri prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.1.