WhatsApp Image 2024-01-30 at 10.42.21

Implementarea Planului national de combatere a cancerului

 • LEGEA NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CANCERULUI

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/261246

 • ORDONANȚA GUVERNULUI NR.26/2023 PENTRU MODIFICAREA ART.942 DIN LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ȘI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CANCERULUI

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273359

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.521/2023 PENTRU APROBAREA PACHETELOR DE SERVICII ȘI A CONTRACTULUI-CADRU CARE REGLEMENTEAZĂ CONDIŢIILE ACORDĂRII ASISTENŢEI MEDICALE, A MEDICAMENTELOR ŞI A DISPOZITIVELOR MEDICALE, ÎN CADRUL SISTEMULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/270773

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.709/2023 PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PREVEDERILOR ART. IV DIN ORDONANȚA GUVERNULUI NR. 26/2023 PENTRU MODIFICAREA ART. 942 DIN LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA LEGII NR. 293/2022 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CANCERULUI

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273664

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.643/2023 PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 423/2022 PRIVIND APROBAREA PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273457

 • ORDINUL CNAS NR.774/2023 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA NORMELOR TEHNICE DE REALIZARE A PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CURATIVE PENTRU ANII 2022 ŞI 2023, APROBATE PRIN ORDINUL PREŞEDINTELUI CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE NR. 180/2022

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/274755

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.663/2023 PRIVIND ÎNFIINȚAREA REGISTRULUI NAŢIONAL DE CANCER

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/273568

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR.781/2023 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA HOTĂRÂRII GUVERNULUI NR. 720/2008 PENTRU APROBAREA LISTEI CUPRINZÂND DENUMIRILE COMUNE INTERNAŢIONALE CORESPUNZĂTOARE MEDICAMENTELOR DE CARE BENEFICIAZĂ ASIGURAŢII, CU SAU FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ, PE BAZĂ DE PRESCRIPŢIE MEDICALĂ, ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE, PRECUM ŞI DENUMIRILE COMUNE INTERNAŢIONALE CORESPUNZĂTOARE MEDICAMENTELOR CARE SE ACORDĂ ÎN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/274129

 • ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR.3303/2023 PRIVIND APROBAREA CONDIŢIILOR DE ACORDARE ŞI A TIPURILOR DE SERVICII DE PSIHOLOGIE PUBLICE CONEXE ACTULUI MEDICAL ADRESATE PACIENŢILOR ONCOLOGICI

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/275110

 • ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR.3211/2023 PENTRU IMPLEMENTAREA ARTICOLELOR 7 ŞI 8 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 663/2023 PRIVIND ÎNFIINŢAREA REGISTRULUI NAŢIONAL DE CANCER

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/274655

 • ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR.3514/2023 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR. 253/2018 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE, FUNCŢIONARE ŞI AUTORIZARE A SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRI PALIATIVE

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/275351

 • ORDINUL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR.3787/2023 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU DEFINIREA ŞI ORGANIZAREA REŢELEI DE CENTRE INTEGRATE DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT AL CAZURILOR DE ONCOLOGIE PEDIATRICĂ

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276201

 • ORDIN AL MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII NR. 4049/2023 PRIVIND APROBAREA SETULUI DE RECOMANDĂRI PENTRU DIAGNOSTICUL FIECĂRUI TIP DE CANCER

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/276971

Distribuiți această pagină