Examene și concursuri naționale
Publicație de examen PRIMARIAT 19 iunie 2024

Ministerul Sănătății organizează în perioada 19 iunie-19 iulie 2024, sesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii specialiști care …
  • 16 Mai 2024


Pregatire a 2-a specialitate, Noiembrie 2023 - dosare completate 09.01.2024

Au fost aprobate listele medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea noiembrie 2022, care au completat dosarele până la data de 09.01.2024, conform prevederilor ordinului M.S. nr. 4356/28.12.2023, anexa nr. 2. Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 care până la data de 09.01.2024 inclusiv, nu și-au completat dosarele, au fost declarate respinse. Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care și-au completat dosarele, se vor prezenta în perioada 15.01.2024-17.01.2024, între orele 11:00-14:00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2). Stagiul de pregătire începe la data de 15 ianuarie 2024.
  • 15 Ianuarie 2024


Pregatire a 2-a specialitate, Noiembrie 2023 - dosare complete / incomplete

Prin ordinul M.S. Nr. 4356/28.12.2023 au fost aprobate listele medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2023, după cum urmează: a) Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2023 – dosare complete. b) Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor stomatologi şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2023 – dosare incomplete. Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în data de 03.01.2024, între orele 11-14, la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, în vederea repartizării la stagiul de pregătire. (PENTRU CENTRUL UNIVERSITAR BUCUREȘTI, PREZENTAREA SE VA FACE LA DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, strada Avrig, nr.72-74, sectorul 2). Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 11 ianuarie 2024. Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 09.01.2024 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse. Stagiul de pregătire va începe la data de 01 ianuarie 2024 pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2024 pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.
  • 29 Decembrie 2023

Examen medic, medic dentist/stomatolog, farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2023.

Ministerul Sănătății organizează în perioada 21 iunie-21 iulie 2023, sesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional. Examenele se vor desfășura în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați.
  • 5 Mai 2023