Recunoaștere Diplome

Recunoașterea diplomelor în UE

I. Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.
Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România
MEDICI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic / medic specialist conform cu prevederile DC 2005/36/CE și/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de aceasta normă.
B. Certificat care atesta drepturi câștigate generale în profesia de medic
C. Certificat care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic:
MEDICI DENTIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic dentist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificate care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist
Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
c) angajat cu contract individual de muncă:
FARMACIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de farmacist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificatele care atestă drepturi câștigate generale în profesia de farmacist
II. Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României
III. Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
IV. Recunoașterea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de STATELE TERȚE, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Pentru mai multe detalii accesați documentul Recunoastere Diplome

Distribuiți această pagină