Carieră medici


Concurs medic - UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL PUCIOASA

U.A.T.Orașul Pucioasa scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166 din 26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi și prevederile O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, un post contractual vacant, cu normă întregă, de medic stomatolog/dentist specialist, studii superioare, în cadrul Compartimentului de asistență medicală în unitățile de învățământ- Direcția de asistență socială.
  • 22 Septembrie 2023

Concurs medic - Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri Iași

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023, Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: - 1 post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie, perioadă nedeterminată, normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, în cadrul Secției Psihiatrie I cronici 110 C.P.; - 1 post vacant de medic specialist confirmat în specialitatea psihiatrie, perioadă nedeterminată, normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, în cadrul Secției Psihiatrie III cronici 110 C.P.;
  • 21 Septembrie 2023Concurs medic - Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, cu sediul în comuna Dumbrăveni, jud. Vrancea, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile OAP 166/2023, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: Medic specialist medicina interna NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Sectia Exterioara Dumitresti, Compartiment Cronici Psihosomatici DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 7 ore pe zi; 35 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminata.
  • 20 Septembrie 2023

Concurs medic - Institutul Național de Sănătate Publică

Institutul Național de Sănătate Publică, cu sediul în Str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, București, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi vacante de execuție, în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şişef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respective a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi: 1. Un post cu normă întreagă de farmacist, în cadrul Centrului Regional de Sănătate Publică Galați, Secția de Sănătate Publică, Compartimentul Sănătatea în Relație cu Mediul
  • 20 Septembrie 2023

Concurs medic - DSP Sibiu

DSP SB_ANUNT CONCURSDSP_FORMULAR ANUNȚ CONCURSDSP SB_TEMATICA_BIBLIOGRAFIEANEXA 2
  • 31 August 2023

Concurs medic - DSP BIHOR

DSP BIHOR ANUNT CONC MEDIC PRIMAR SAN PUBLICA SEPTTEMATICA BIBLIOGRAFIE MEDIC PRIMAR
  • 31 August 2023