Concurs Contabil II Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș

În conformitate cu Hotărârea nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, ținând cont de prevederile Ordinului nr. 1470/2011 (actualizat) pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice, Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, cu sediul in Caransebeș, str. Piața 21 Decembrie 1989, nr.2, organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată pentru postul vacant de Contabil II / Compartiment Financiar Contabilitate

Distribuiți această pagină