Concurs medic - Centrul de Transfuzie Sanguină Iași

Centrul de Transfuzie Sanguină Iași, cu sediul în localitatea Iași, Str. Nicolae Bălcescu nr.21, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante, în conformitate cu prevederile OMS 166/2023 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2023, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,după cum urmează: DENUMIREA POSTULUI: Biochimist Specialist, specialitatea biochimie medicală, NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant , studii superioare NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție, COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Managementul Calității DURATA TIMPULUI DE LUCRU: normă întreagă, 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână PERIOADA: nedeterminată.

Distribuiți această pagină