Concurs medic - Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș

Direcția de Sănătate Publică a Județului Timiș, cu sediul în Timișoara, Str.Lenau Nr.10, în conformitate cu prevederile Ordinului MS nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, organizează concurs în vederea ocupării următoarelor posturi contractual vacante de execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, durata timpului de lucru 7 ore/zi, 35 de ore/săptămână, astfel: - un post de medic specialist în specialitatea igienă, la Compartimentul de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă-colectivul igiena mediului și medicina muncii și colectivul de statistică; - un post de medic specialist în specialitatea sănătate publică și management la Compartimentul de evaluare și promovare a sănătății, colectivul de supraveghere boli netransmisibile, de evaluare programe boli netransmisibile, de informare educare în sănătate publică, programe de promovarea sănătății și demografie și statistică .

Distribuiți această pagină