Concurs medic - INSTITUTUL NAŢIONAL DE GERONTOLOGIE ŞI GERIATRIE ”ANA ASLAN”

Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” în conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr.166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi organizeaza concurs pentru ocuparea următorului post vacant contractual de executie, pe durată nedeterminată: - 1 post medic specialist confirmat în specialitatea neurologie, normă întreagă (7 orezi/35 săptămână )

Distribuiți această pagină