Concurs medic - Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București

Spitalul de Urgență ”Prof. dr. Dimitrie Gerota” București, subordonat Direcției Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, cu sediul pe str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, în conformitate cu Ordinul Ministrului Sănătății nr. 166/2023 pentru aprobarea privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor metodologiilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție, personal contractual, cu normă întreagă, pe perioada nedeterminată, după cum urmează: - Două posturi de medic specialist (personal contractual), specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală, în cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistică Medicală, pozitiile 515/a și 515/b din statul de organizare al unității;

Distribuiți această pagină