Concurs medic - Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Pompei Samarian" Călăraşi

Spitalul Judeţean de Urgenţă "Dr. Pompei Samarian" Călăraşi, in conformitate cu prevederile O.M.S nr. 166/ 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi,organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată cu norma intregă , a următoarelor posturi vacante de execuţie: -1 post medic specialist in specialitatea neurochirurgie, in cadrul cabinetului de neurochirurgie din Ambulatoriul integrat -1 post medic specialist in specialitatea neurochirurgie, in cadrul compartimnetului neurochirurgie, secţia ortopedie traumatologie

Distribuiți această pagină