Concurs medici - Spitalul Municipal Motru

Având în vedere prevederile: - OMS nr. 166/2023 – pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante şi temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice sau din direcţiile de sănătate publică, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi sau din direcţiile de sănătate publică, respectiv a funcţiei de farmacist - şef în unităţile sanitare publice cu paturi Spitalul Municipal Motru organizează la sediul acestuia, respectiv strada Carol Davilla nr. 4, județul Gorj, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, a următoarelor funcţii contractuale vacante de execuţie: • 1 post de medic specialist oftalmologie – Compartiment Oftalmologie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post de medic specialist O.R.L. – Compartiment O.R.L. (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist cardiologie – Cabinet Cardiologie din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic specialist medicină internă – secția Medicină internă (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea pediatrie – Secția Pediatrie (7ore/zi ; 35 ore/săptămână) • 1 post medic rezident ultimul an în specialitatea diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice din Ambulatoriu integrat (7ore/zi ; 35 ore/săptămână)

Distribuiți această pagină