Anunț concurs - Corpul de Control al Ministrului

Ministerul Sănătăţii, în conformitate cu prevederile art. VII din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 alin.(2) lit.a) și art. 88 alin.(2) din Anexa nr. 10 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, organizează la sediul instituției din Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București, concurs de selecție pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director, gradul II, din cadrul Corpului de Control al Ministrului, care va avea loc în data de 31.07.2024, la sediul Ministerului Sănătății

Funcția publică scoasă la concurs:

-Director, clasa de conducere, grad II, CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI –ID 473692

Calendarul de desfășurare a concursului de selecție pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante:

Perioada de depunere a dosarelor: 27.06.2024-16.07.2024

Depunerea dosarelor de concurs se va face exclusiv în format electronic, prin intermediul platformei informatice de concurs, https://platforma-concurs.anfp.gov.ro/

Perioadă verificare eligibilitate candidați: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioadă depunere contestație la verificarea eligibilității candidaților: în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului verificării eligibilității candidaților.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise : 31 iulie 2024, 13:00, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, str. Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, București.

Proba interviu -  în termen de maximum 8 zile lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, doar de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă

Perioadă soluționare contestații la verificarea eligibilității candidaților: în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

anunt -Director concurs functie publica

Formulare concurs SELECTIE functie conducere

REZULTAT SELECȚIE -DIRECTOR

Distribuiți această pagină