Anunț concurs - Direcția generală juridică - Serviciul avizare acte normative

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Ministerul Sănătăţii organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de execuție vacante de consilier IA și consilier pentru afaceri europene, din cadrul Direcției generale juridice - Serviciul avizare acte normative, durată nedeterminată, normă întreagă, durată timp de muncă 8 h/zi-40h/săptămână

Distribuiți această pagină