Ministerul Sănătăţii anunță continuarea procedurilor de ocupare, conform calendarului în vigoare la data publicării anunțului, pentru următoarele funcții publice vacante sau temporar vacante:

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.415/15.05.2023 Ministerul Sănătăţii Continuă concursul pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție cu proba scrisă în data de 13.06.2023, pentru următoarele posturi: · Direcția generală juridică – Compartiment Avizare Proiecte Fonduri Internaționale - 1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional principal · Direcția generală juridică – Compartiment de Guvernanță Corporativă - 1 post consilier, clasa I, grad profesional principal.

Distribuiți această pagină