Concurs manager - SF.SPIRIDON

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF.SPIRIDON„ IASI organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager spital - persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1073 din 30 decembrie 2016,cu modificările şi completările ulterioare.

Distribuiți această pagină