Manageri Spitale


Concurs manager - Spitalul Orasenesc Ineu

In conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a funcţiei de manager - persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu, aprobat prin Dispoziţia Primarului Oras Ineu nr.316/18.09.2023 Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Manager-persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu. Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager-persoană fizică la Spitalul Orasenesc Ineu va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Ineu, Str. Republicii Nr.2. în perioada 20.10.2023 – 01.11.2023, desfaşurându-se în două etape: • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, care va avea loc până la data de 23.10.2023, ora 13,00 etapă eliminatorie, • Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, în data de 30.10.2023, începând cu ora 10,00.
  • 28 Septembrie 2023

Concurs manager - Spitalului Orășenesc Hațeg

în temeiul prevederilor art. 177 și art. 187 alin.(lO) lit. b din Legea 95/2006(R) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Hațeg anunță scoaterea la concurs a funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Hațeg. Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, în cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Hațeg nr. 196/2019. Concursul va avea loc la sediul Spitalului orășenesc Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, 335500 loc. Hațeg, jud. Hunedoara, în perioada 20.09.2023 - 16.11.2023, desfășurându-se în două etape: 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs- etapă eliminatorie- care va avea loc în data 01.11.2023, ora 11:00. 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care va avea loc în data de 14.11.2023 ora 11:00.
  • 28 Septembrie 2023

Concurs manager - Spitalul Judetean de Urgenta Bacau

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BACĂU, organizează CONCURS pentru ocuparea funcției de MANAGER al Spitalului Județean de Urgență Bacău, persoană fizică, în conformitate cu: - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, art. 177 – al (1), art.187 – al(10) lit. B; - Ordinului Ministerului Sanatatii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice; - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Bacău nr. 699/14.09.2023 prin care se aprobă Regulamenul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de Manager - persoana fizică, la Spitalul Județean de Urgență Bacău; Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Bacău, din Mun. Bacău, str. Spiru Haret, nr. 2, județul Bacău, Amfiteatrul Maternității, et. IV.
  • 19 Septembrie 2023Concurs manager - SF.SPIRIDON

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF.SPIRIDON„ IASI organizează CONCURS pentru ocuparea funcţiei de manager spital - persoană fizică în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și Ordinului M.S. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1073 din 30 decembrie 2016,cu modificările şi completările ulterioare.
  • 28 Iulie 2023


Concurs manager - Spitalului Orășenesc ORAVIȚA

În baza prevederilor Capitolului III, art. 176 și 177 din Titlul VII – SPITALELE - al Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA, județul Caraș-Severin, în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului ORAVIȚA nr. 553 din 05.11.2021 organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizică – al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA (denumit în continuare “S.O.O.” sau „Spitalul”),cu sediul în localitatea ORAVIȚA, Str. Spitalului nr. 44, CP 325600.
  • 21 Iulie 2023
Concurs manager - Spital de Pneumoftiziologie Calarasi

Anunt concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiBibliografie si structura proiect concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiCalendar concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiHotarare C.A. nr.2 din 16.05. 2023- aprobare scoatere concurs …
  • 19 Iunie 2023


Concurs manager - Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caritas Roșiorii de Vede

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caritas Roșiorii de Vede, organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager, pe o perioada de 3 ani, persoană fizică, la Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede. Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Roșiorii de Vede nr. 631/21 noiembrie 2022.
  • 31 Mai 2023


Concurs manager - Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Consiliul de administrație al Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016, privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 366/2023, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de: MANAGER DE SPITAL (persoană fizică) AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC
  • 9 Mai 2023