Manageri Spitale

Concurs manager - Spital de Pneumoftiziologie Calarasi

Anunt concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiBibliografie si structura proiect concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiCalendar concurs manager Spital de Pneumoftiziologie CalarasiHotarare C.A. nr.2 din 16.05. 2023- aprobare scoatere concurs …
  • 19 Iunie 2023


Concurs manager - Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caritas Roșiorii de Vede

Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caritas Roșiorii de Vede, organizează în temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea funcției de manager, pe o perioada de 3 ani, persoană fizică, la Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede. Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de desfășurare și organizare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Municipal Caritas Roșiorii de Vede aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Roșiorii de Vede nr. 631/21 noiembrie 2022.
  • 31 Mai 2023


Concurs manager - Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Consiliul de administrație al Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016, privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 366/2023, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de: MANAGER DE SPITAL (persoană fizică) AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC
  • 9 Mai 2023

Concurs manager - Spitalul Orășenesc Bolintin Vale

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin Vale. jud. Giurgiu , organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.durata determinată în conformitate cu prevederile : Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Bolintin Vale , aprobat prin Dispoziția nr. 96/28.03.2023 apartinand Primăriei Bolintin Vale . Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,, cu modificările si completările ulterioare republicata. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale . str. DJ nr. 601. loc. Bolintin Deal , jud. Giurgiu în perioada 12.04.2023- 30.05.2023, desfășurându-se în două etape: 1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 16.05.2023 - etapă eliminatorie. 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale, pe baza temelor - cadru, la data de 25.05.2023, ora 10.00.
  • 10 Aprilie 2023