Concurs manager - Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul oficial Partea I nr. 1073/31.12.2016 și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager - persoană fizică, Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Urgență București organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență București, Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, București, sala Bibliotecă parter, în perioada 11.03.2024 - 29.04.2024 desfașurându-se în 2 etape: - Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie; - Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Distribuiți această pagină