Concurs manager - Spitalul Orășenesc Bolintin Vale

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Bolintin Vale. jud. Giurgiu , organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital persoană fizică.durata determinată în conformitate cu prevederile : Ordinului ministrului sănătății nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății. Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul Orășenesc Bolintin Vale , aprobat prin Dispoziția nr. 96/28.03.2023 apartinand Primăriei Bolintin Vale . Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,, cu modificările si completările ulterioare republicata. Concursul va avea loc la sediul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale . str. DJ nr. 601. loc. Bolintin Deal , jud. Giurgiu în perioada 12.04.2023- 30.05.2023, desfășurându-se în două etape: 1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc pe data de 16.05.2023 - etapă eliminatorie. 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management care se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc Bolintin Vale, pe baza temelor - cadru, la data de 25.05.2023, ora 10.00.

Distribuiți această pagină