Concurs manager - Spitalului Orășenesc Hațeg

în temeiul prevederilor art. 177 și art. 187 alin.(lO) lit. b din Legea 95/2006(R) privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Hațeg anunță scoaterea la concurs a funcției de manager persoană fizică al Spitalului Orășenesc Hațeg. Concursul se va desfășura potrivit Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, în cadrul Spitalului Orășenesc Hațeg, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului Hațeg nr. 196/2019. Concursul va avea loc la sediul Spitalului orășenesc Hațeg, str. Tudor Vladimirescu, nr. 7, 335500 loc. Hațeg, jud. Hunedoara, în perioada 20.09.2023 - 16.11.2023, desfășurându-se în două etape: 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs- etapă eliminatorie- care va avea loc în data 01.11.2023, ora 11:00. 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care va avea loc în data de 14.11.2023 ora 11:00.

Distribuiți această pagină