Concurs manager - Spitalului Orășenesc ORAVIȚA

În baza prevederilor Capitolului III, art. 176 și 177 din Titlul VII – SPITALELE - al Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, Republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administratie al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA, județul Caraș-Severin, în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică, aprobat prin Dispoziția Primarului Orașului ORAVIȚA nr. 553 din 05.11.2021 organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizică – al Spitalului Orășenesc ORAVIȚA (denumit în continuare “S.O.O.” sau „Spitalul”),cu sediul în localitatea ORAVIȚA, Str. Spitalului nr. 44, CP 325600.

Distribuiți această pagină