Programe naționale de sănătate

Structura programelor naționale de sănătate, obiectivele acestora, precum și orice alte condiții și termene necesare implementării și derulării lor în perioada 2015-2016 sunt prevăzute în HG nr. 206/2015, cu modificările și completările ulterioare și normele tehnice de realizare a acestora aprobate prin Ordinul MS nr. 386/2015, cu modificările și completările ulterioare pentru programele naționale de sănătate publică, respectiv Ordinul CNAS nr.185/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru programele naționale de sănătate curative.

În funcție de sursa din cadrul căreia se asigură finanțarea, programele naționale de sănătate sunt programe naționale de sănătate publică, a căror finanțare se asigură din bugetul Ministerului Sănătății și programe naționale de sănătate curative finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Programele naționale de sănătate finanțate din bugetul Ministerului Sănătății sunt programe cu acoperire națională care răspund nevoilor de sănătate publică din următoarele domenii: prevenirii, supravegherii și controlului bolilor transmisibile, monitorizării factorilor determinanți din mediul de viață și muncă, realizării procedurilor de transplant de organe, țesuturi sau celule, prevenirii, supravegherii și controlului bolilor netransmisibile, promovării sănătății și a unui stil de viață sănătos, asigurării unor servicii de sănătate publică specifice destinate copiilor, gravidelor, lehuzelor.

Programele naționale de sănătate au acoperire națională. Beneficiarii programelor de sănătate publică sunt persoanele cu domiciliul în România, indiferent de calitatea de asigurat a acestora, iar beneficiarii programelor de sănătate curativă sunt persoanele care au calitatea de asigurat. Persoanele aflate în tranzit pot beneficia de activități din cadrul programelor naționale de sănătate publică în situațiile de risc epidemiologic.

Implementarea programelor naționale de sănătate se realizează prin unități de specialitate selectate în baza criteriilor aprobate în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate, și anume: instituții publice, furnizori publici de servicii medicale, furnizori privați de servicii medicale pentru serviciile medicale care excedează capacității furnizorilor publici de servicii medicale, furnizori privați de medicamente și dispozitive medicale.

În anul 2015 bugetul alocat pentru implementarea programelor naționale de sănătate a fost în sumă de 4.609.641,16 mii lei din care 778.553 mii lei, pentru programele finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și 3.831.088,16 mii lei, pentru programele finanțate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

Detalierea bugetului programelor naționale de sănătate este prevăzută în normele tehnice de realizare a acestora.

HOTĂRÂRE nr. 206 din 25 martie 2015, privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016, cu modificările și completările ulterioare

ORDIN nr. 185 din 30 martie 2015, pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2015 și 2016

Începând cu 1 aprilie 2015, Ministerul Sănătății a derulat și finanțat 15 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează:

 1. Programul național de imunizare;
 2. Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare;
 3. Programul național de prevenire, supraveghere și control ale infecției HIV;
 4. Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței;
 5. Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei;
 6. Programul național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă;
 7. Programul național de securitate transfuzională;
 8. Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screenig organizat;
 9. Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică;
 10. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană;
 11. Programul național de boli endocrine;
 12. Programul național de tratament dietetic pentru boli rare;
 13. Programul național de management al registrelor naționale;
 14. Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate;
 15. Programul național de sănătate a femeii și copilului.

Programele naționale de sănătate publică se finanțează de la bugetul Ministerului Sănătății, din bugetul de stat și din venituri proprii, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii. Sumele alocate programelor naționale de sănătate sunt cuprinse în bugetul Ministerului Sănătății, aprobat anual prin legea bugetului de stat.

De asemenea, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a derulat și finanțat 14 programe naționale de sănătate curative, după cum urmează:

 1. Programul național de boli cardiovasculare;
 2. Programul național de oncologie;
 3. Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)
 4. Programul național de diabet zaharat;
 5. Programul național de tratament al bolilor neurologice;
 6. Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei;
 7. Programul național de tratament pentru boli rare;
 8. Programul național de sănătate mintală;
 9. Programul național de boli endocrine;
 10. Programul național de ortopedie;
 11. Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine uman;
 12. Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică;
 13. Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice;
 14. Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță.

Programele naționale de sănătate curative se finanțează de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, precum și din alte surse, inclusiv din donații și sponsorizări, în condițiile legii.

În implementarea programelor naționale de sănătate în perioada 2015 și 2016 sunt o serie de elemente de noutate între care menționăm:

 • inițierea derulării, începând cu 01.05.2015, a unui Subprogram de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice, parte integrantă a Programului național de oncologie. Subprogramul va beneficia de alocarea unui buget distinct, fapt ce va permite o mai mare predictibilitate și adaptare la nevoile reale ale pacientului oncologic;
 • includerea în cadrul Programului național de ortopedie a unui obiectiv nou destinat tratamentului instabilităților articulare cronice prin implanturi de fixare, care să permită amânarea perioadei de implantare a unei endoproteze, respectiv a unei endoproteze de revizie;
 • cuprinderea în cadrul Programului național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță a unui obiectiv nou destinat tratamentului de stimulare cerebrală profundă la bolnavii cu distonii generalizate sau distonii focale/segmentare rezistente la terapia cu toxină botulinică.
 • reluarea efectuării procedurilor de fertilizare in vitro și embriotransfer și asigurarea finanțării acestuia din bugetul Programului național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană. Acest subprogram este destinat cuplurilor afectate de disfuncții ale sistemului reproductiv și care au nevoie de tratamente pentru a avea copii;
 • inițierea unor Subprograme pilot destinate depistării precoce active a cancerului colo–rectal și a cancerului de sân, după aprobarea Planului Național de Control al Cancerului.
 • vaccinările cuprinse în calendarul național de vaccinare, precum și a vaccinării la grupele la risc, vor fi asigurate exclusiv de către medicii de familie. Acestă decizie este justificată de faptul că vaccinarea prin campanie școlară prezintă dezavantaje cauzate de lipsa cabinetelor de medicină școlară, dificultățile în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor, existența unor copii neșcolarizați, existența, în cadrul aceleași clase, a copiilor cu ani de naștere diferiți, repetenți, veniți prin transfer din alte unități de învățământ.

Informații suplimentare:

Programele naționale de sănătate se adresează unor probleme de sănătate publică deosebit de importante din mai multe considerente, între care menționăm:

 • potențialul de transmisibilitate al patologiei (tuberculoză, HIV/SIDA);
 • numărul mare de persoane afectate (tuberculoză, cancere, diabet zaharat);
 • complexitatea patologiei, care afectează major supraviețuirea și/sau calitatea vieții persoanelor (cancere, boli neurologice, boli rare);
 • costurile crescute ale diagnosticului și tratamentului, costuri pe care persoanele nu și le-ar permite, în lipsa programelor naționale de sănătate (cancere, boli rare).

Mai mult, programele naționale de sănătate publică se adresează în egală măsură persoanelor asigurate și neasigurate, permițând astfel controlul adecvat al problemelor de sănătate publică pentru care sunt concepute și accesul echitabil la servicii de sănătate imperios necesare, inclusiv la servicii de prevenție primară și secundară. Implementarea programelor naționale de sănătate are ca deziderat pe termen lung diminuarea diferențelor în ceea ce privește starea de sănătate între populația României și cea a UE, precum și între grupuri defavorizate și situația medie națională

Distribuiți această pagină