Acte normative în transparențăOrdinul nr. 736/2019

Ordinul nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO.
  • 25 Mai 2023


Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 509/2022

pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public.
  • 18 Mai 2023


Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021

Ordin privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 și a normelor metodologice privind implementarea acestora.
  • 12 Mai 2023


Ordin Privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022

pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative.
  • 12 Mai 2023

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Transfuzie Sanguina

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Transfuzie Sanguină ”Prof. Dr. C.T. Nicolau” prin Centrul de Transfuzie Sanguină Mehedinți, instituție subordonată Ministerului Sănătății.
  • 10 Mai 2023

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020

Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru completarea Ordonanței de urgență nr. 180/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.
  • 5 Mai 2023

Ordin pentru modificarea și completarea Metodologiei

pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2209/4469/2022.
  • 28 Aprilie 2023Ordin privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Afisat de la 25-04-2023 pana la 25-05-2023Ordin protocol tratament covid_04.04.2022Referat tratament covid_04.04.2023Anexa_Protocol COVID 19_04.04.2023Anexa_Protocol_COVID 19_24.05.2023Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa:propuneri@ms.ro,Persoana de contact: Mihaela …
  • 25 Aprilie 2023


Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală, a Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială

a Programului național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului național de dotare cu ambulanțe de terapie intensivă nou-născuți și a Programului național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer.
  • 19 Aprilie 2023
Ordinului ministrului sănătății nr. 3.969/2022

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, desemnarea şi notificarea organismelor de evaluare a conformităţii dispozitivelor medicale, precum şi cu privire la monitorizarea şi reevaluarea organismelor notificate.
  • 4 Aprilie 2023