Acte normative în transparență

Proiectul de ”Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023

Proiectul de ”Ordin privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă innovative
  • 19 Februarie 2024

Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România

Ordin privind modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
  • 16 Februarie 2024


Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordinea sa

Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătății prin unități din subordinea sa, precum și scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului imobil înregistrat cu nr. MF 143711, aflat în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Caraș – Severin, ca urmare a unei acțiuni în revendicare.
  • 2 Februarie 2024

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate

Ordin privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public
  • 30 Ianuarie 2024

Ordinul ministrului sănătății privind aprobarea programului, curriculumului de pregătire și a Metodologiei în vederea obținerii de competențe în ”supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale”

Ordinul ministrului sănătății privind aprobarea programului, curriculumului de pregătire și a Metodologiei în vederea obținerii de competențe în ”supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale” pentru asistenții medicali din serviciile de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale (SPIAAM)
  • 29 Ianuarie 2024
Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății nr.166/26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor

Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul ministrului sănătății nr.166/26 ianuarie 2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi.
  • 15 Ianuarie 2024